Onze werkwijze

 

stap 1

kennismaken en
inventariseren

stap 1

kennismaken en
inventariseren

stap 1

kennismaken en
inventariseren

stap 1

kennismaken en
inventariseren

  Het is nog nooit voorgekomen dat wij aan een klus, groot of klein, begonnen zijn zonder kennismaking. Als (toekomstige) klant wilt u niet alleen weten wanneer en hoe een klus wordt uitgevoerd. U wilt ook weten met wie u te maken krijgt en een duidelijk beeld hebben van de kosten.

Voor ons is het ook belangrijk duidelijk te krijgen wat u van ons verwacht. Wij willen de kwaliteit kunnen leveren die u voor ogen heeft, én die past bij de hele entourage.

Daarom vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats, hierin kunt u uw wensen kenbaar maken.
Mogelijk dat wij u met wat adviezen ook op (nieuwe) ideeën kunnen brengen, of oplossingen kunnen aandragen.
Een voorlopige planning kan eventueel gemaakt worden.

Zo'n gesprek is gegarandeerd vrijblijvend, het verplicht u tot niets en wordt bij voorkeur gehouden op de locatie waar gewerkt moet gaan worden.  Wanneer u dat wenst maken  wij daarna een offerte op maat.
 

 

stap 2

de offerte

stap 2

de offerte

stap 2

de offerte

stap 2

de offerte

  Nu we kennis gemaakt hebben en uw wensen duidelijk zijn, kunnen wij ons buigen over het opstellen van de offerte. De offerte komt in de regel per post, maar tegenwoordig steeds vaker via e-mail.

De tijd die tussen het eerste gesprek en het uitbrengen van de offerte zit, is afhankelijk van een aantal factoren.
U kunt daarbij denken aan:

  • het spoedeisende karakter van de klus
  • de beschikbaarheid van de benodigde technische - en of prijsinformatie bij onze leveranciers
  • levertijden en verkrijgbaarheid.

U kunt er van uitgaan dat wij er alles aan doen om de offerte, die in de meeste gevallen gebruikt kan worden als opdrachtformulier, zo snel mogelijk bij u te bezorgen.
 

stap 3

de opdracht

stap 3

de opdracht

stap 3

de opdracht

stap 3

de opdracht

stap 3

de opdracht

  U heeft de offerte (tevens opdrachtformulier) van ons ontvangen. Belangrijk is nu na te gaan of wij, naar uw idee, ons 'huiswerk' goed hebben gedaan. Wees kritisch, en wanneer iets naar uw idee niet duidelijk is, of anders dan u verwacht, schroom niet maar neem contact met ons op.
Dat kan per email, of per telefoon. Het is onze taak om samen met u in overleg eventuele onduidelijkheden weg te nemen.

Een offerte is in de regel 4 weken na dagtekening geldig. Deze termijn biedt u ook gelegenheid met andere aan- bieders te vergelijken. En als u dan zo'n vergelijking maakt, ontstaan er misschien nieuwe vragen, en ook hier geldt dat wij te allen tijde bereid zijn dingen te verduidelijken. In de praktijk blijkt het maken van zuivere horizontale prijs-vergelijkingen  een lastige zaak. Wij helpen u graag.

Indien u ad:Service de opdracht gunt, dan bevestigt u dat schriftelijk. Vaak is op dat moment al precies bekend, wanneer wij met de klus gaan starten.
Uiteraard zijn in de offerte ook de betalingscondities e.d. vermeld.
 

 

stap 4

de uitvoering

stap 4

de uitvoering

stap 4

de uitvoering

stap 4

de uitvoering

stap 4

de uitvoering

stap 4

de uitvoering

  Wij streven er naar om snel en efficiënt te werken. Daarbij zijn we soms ook afhankelijk van derden. Maar de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de planning ligt primair bij ons.
Het mag duidelijk zijn dat het afhangen van een deur, beduidend minder tijd vergt, dan het compleet renoveren van uw badkamer. In dat laatste geval zijn we bovendien ook nog afhankelijk van bijvoorbeeld de toeleveranciers.

Maar er is meer. Veel van onze klanten kopen tegenwoordig hun materialen zelf in. Dat is prima, als deze materialen dan ook op tijd, daar zijn waar ze moeten zijn. Een kwestie van logistiek. Daarom blijft ook in deze fase het contact met u als klant belangrijk.

Het kan ook voorkomen dat we, al werkend, zaken tegenkomen, die niet voorzien waren. Dat vraagt dan in sommige gevallen een aanpassing en herziening van de planning.

Steeds vaker blijkt dat onze klanten tijdens de uitvoering mee willen werken. Dat kan en mag altijd!
Een goede afstemming en verdeling van taken is dan een voorwaarde, maar 'meewerken' geeft vaak ook veel voldoening.
 

 

stap 5

de oplevering en
nazorg

stap 5

de oplevering en
nazorg

stap 5

de oplevering en
nazorg

  Bij het eerder aangehaalde voorbeeld van `het afhangen van een deur´ klinkt ´oplevering´misschien wat zwaar.
Toch is het zo dat er bij elke klus een moment komt, waarin u als klant controleert of wij dat geleverd hebben, wat we samen overeengekomen zijn. Tijdens de oplevering maken we - als dat nodig mocht zijn - nog vervolgafspraken.

In alle gevallen is het zo, dat er na de oplevering nog een contactmoment is; wij willen nl. altijd checken of alles uiteindelijk naar wens verlopen is en/of er nog vragen zijn. Dit stukje 'after sales' is voor ons niet meer dan vanzelfsprekend.

© ad:service 2012| Alle rechten voorbehouden